Sign In
New Customer?

Apitom-P

200.00 din

SASTAV : saharoza, fruktoza, glukoza, proteini (polen), vitamini, makro i mikro elementi i dozvoljeni emulgator voda.

Kategorija:Opis

Koristi se početkom ili sredinom meseca, jer ovaj proizvod sadrži, pored biostimulatora, kvalitetnu zamenu cvetnog praha kojeg, u to vreme, još nema u prirodi u dovoljnim količinama. Primenom ove pogače osiguraćemo dvadesetak dana pre prve prolećne paše maksimalnu količinu poklopljenog legla, koje će za pašu dati maksimalan broj pčela radilica. Takođe se preporučuje korišćenje ove pogače tokom dugog kišnog perioda za nesmetan i normalan život i razvoj pčelinje zajednice. Za spomenute namene dovoljno je 2kg ove pogače po pčelinjoj zajednici.