Sign In
New Customer?
Akcija!

CheckMite+

1,700.00 din

Najbolji rezultati se postižu ako se sa tretmanom košnica počne u proleće, pre ceđenja prvog meda, ili na jesen nakon poslednjeg ceđenja. Podaci ukazuju na to da upotreba traka u toku sezone ceđenja meda nema za posledicu prisustvo rezidua u medu iznad maksimalno dozvoljenog nivoa.
Opis

SASTAV: Jedna traka za košnicu od 13,6g sadrži: Aktivna supstanca: kumafos 1,36g Pomoćne supstance: Titan-dioksid, polivinilhlorid (PVC)

INDIKACIJE: Infestacija pčelinjih društava parazitom Varroa destructor.


APLIKACIJE I DOZE:
Koristiti po dve trake po jednom pčelinjem društvu. Trake se vešaju između ramova u leglu tokom 42 dana. Potrebno je tretirati sva infestirana pčelinja društva na istom pašnjaku. Terapija se obično primenjuje tokom jeseni ili zime, nakon ceđenja meda, tokom pripreme pčelinjih društava za zimu.

KONTRAINDIKACIJE: Ne koristiti u vreme uzgajanja matica

MERE OPREZA: Primena CheckMite+ traka umanjuje uzgajanje i proizvodnju pčelinjih matica. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu , molimo Vas da o tome obavestite veterinara.

KARENCA: Nula dana za med.