Sign In
New Customer?
Akcija!

Jenter aparat

8,900.00 din
Opis

Uz pomoć ovog aparata, krajnje jednostavno presađujemo larvicu u najmlađem stadijumu razvoja sa pripadajućim mlečom u kome pliva, bez ikakvog rizika da je povredimo. Time ispunjavamo dva uslova koji utiču kvalitet budućih matica: Prvi uslov je presađivanje larvica u najmlađem stadijumu. Drugi uslov je nemogućnost nesvesnog povređivanja larvica, što bi se veoma negativno odrazilo na kvalitet izvedenih matica.