Sign In
New Customer?

Listići za dimilicu

50.00 din

Listići napravljeni od šalitre, odlično upijaju lek, sporogoreći, idealni za dimljenje košnica lekom.

Kategorija: