Sign In
New Customer?

Mehanizam za separator voska za početnike

40,120.00 din
Opis

Mehanizam za separator voska za početnike omogućava filtriranje meda nakon vrcanja. Odvaja sve nečistoće i taloži ih u dve posude, a med ističe napolje spreman za pakovanje. Dolazi zajedno sa ulivom koji se postavi na poklopac vaše centrifuge. U potpunosti je izrađen od materijala INOX 304 i ne škodi medu. Da bi mogli da koristite ovaj mehanizam vaše bure mora da bude minimalnog unutrašnjeg prečnika 600 mm.