Prodavnica

Prodavnica

Automatske pakerice

Uređaj namenjen za automatsko pakovanje meda u ambalažu specijalno namenjenu za ove potrebe.
U toku radnog vremena u trajanju od 8 sati, mašina je u stanju da proizvede 10 000 napunjenih i zapakovanih medica u pakovanju od 25 grama.

Kategorija: