Prodavnica

Prodavnica

Automatske pakerice

Uređaj namenjen za automatsko pakovanje meda u ambalažu specijalno namenjenu za ove potrebe.

Kategorija: