Sign In
New Customer?

VaroLiTom – Za prihranu pčela

1,600.00 din

Jedna kesica sadrži:
Li-citrat i saharoza do 15 g
Čistoća Li-citrata: 97%
Rastvorljivo u vodi
Opis

Način primene: Kesicu preparata VaroLiTom rastvoriti u 10 litara ohlađenog 30% vodeno-šećernog sirupa (pogledati uputstvo za pripremu 30% vodeno-šećernog rastvora na pakovanju). Tako se doblja količina od 10 litara suplementa VaroLiTom, koja je dovoljna za tretman 10 pčelinjih zajednica, jer svakoj treba dati po jedan litar pripremljenog rastvora. Prihrana se obavlja u tri ciklusa u razmaku od po šest dana, te je za svaki ciklus u pakovanju priložena po jedna kesica. Prihranu obaviti u skladu sa uputstvom i šemom prikazanom na pakovanju. Pripremljeni rastvor suplementa VaroLiTom upotrebiti odmah. Kompletnu prihranu obaviti nakon uklanjanja nastavaka sa medom.
Čuvati na sobnoj temperaturi u originalnom pakovanju i van domašaja dece.