Prodavnica

Prodavnica

Radijalna centrifuga za 12 ramova DB- Električna 220V

Bure: 0.8 mm INOX 304 lim
Slavina: PVC ili INOX 304
Koš: INOX 304
Poklopac: Providni Akrylon 4mm

Spoljašnji prečnik: Ø820 mm
Unutrašnji prečnik: Ø800 mm
Visina na nogama: 1100 mm
Visina bureta: 780 mm

Brand: