Prodavnica

Prodavnica

Analogna automatika 12/220V

25,960.00рсд

Programi koje poseduje su:

Program br. 1 – rotacija levo – kočenje – rotacija desno – kočenje – rotacija levo – kočenje – rotacija desno – kočenje
Program br. 2 – rotacija levo – kočenje – rotacija desno – kočenje
Program br. 3 – Četiri ciklusa u istom smeru, nakon svakog ciklusa postepeno ubrzavanje do zadate maksimalne brzine.
Program br. 4 – Ručni mod – Omogućava samo menjanje brzine. vreme rada je dok se ne pritisne start/stop dugme.
Program br.5 – Dva ciklusa u istom smeru sa postepenim ubrzavanjem.

 

Programi br. 3 i 5 su pogodni za radijalne centrifuge.

Brand:
Količina: